Đã mua Nón Sơn tại shop. Thảo sẽ gọi lại cho anh ngay đây ạ.

Cảm ơn!

Đã mua Nón Sơn tại shop. Thảo sẽ gọi lại cho anh ngay đây ạ.

Cảm ơn!